Monthly Archives: March 2020

Nên lên đời cản 300i sh 2020 kiểu nào cho mình?

son sporty sh 2020 9

Mặc dù ra mắt đã lâu nhưng từng nhóm khách hàng khác nhau cũng có thái độ rất trái chiều với Dòng xe sh 2020 này, bên cạnh đó, tất cả đều đồng ý rằng đuôi của Dòng sh mới này xấu . Đó là nguyên nhân các anh chị em nên độ cản 300i cho xe của mình . . 3 kiểu cản 300i cho chiếc xe sh 2020 Để tạo nên sự khác biệt đến cho dòng sh …

Read More »